Zobacz nasz fanpage Google+
Tweety na temat @Zachodniopomorz

BHP Usługi- Norny Mariusz Bondaruk

05-800 Pruszków
Marii Skłodowskiej-Curie 27
Tel: 606966936
biuro@norny.pl
W ramach usług BHP oferuję swoim klientom: Prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń BHP Analizę stanu BHP w firmie Ocenę ryzyka zawodowego Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP Udział w dochodzeniach powypadkowych Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i PPOŻ Przeprowadzanie kontroli w zakresie BHP Opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących warunki BHP i PPOŻ oraz dokumentacji Doradztwo i wsparcie w kontaktach z organami kontroli i nadzoru warunków pracy